zamknij
Informujemy, że na naszej stronie mrwallet.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej. Więcej na Polityka prywatności.

USŁUGI

Pomoc w założeniu firmy
 • przeprowadzamy cały proces (sporządzenie projektu umowy spółki, notariusz, NIP, REGON, rejestracja w KRS)
Księgowość i raportowanie
 • prowadzenie KPIR, ryczałt
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • sprawozdawczość finansowa, budżety, raportowanie
 • audyt księgowy
Nadzór księgowy w siedzibie Klienta
 • nadzór głównego księgowego,
 • oddelegowanie pracownika do siedziby klienta
Kadry i płace
 • prowadzenie pełnych kadr i płac
 • rozliczenia z ZUS
 • rozliczenia z PFRON
 • nadzór kadrowy, doradztwo kadrowe
Usługi korporacyjne
 • założenie i rejestracja polskiej spółki, oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego;
 • prowadzenie dokumentacji korporacyjnej Klienta (np. ceny transferowe)
 • przeprowadzanie zwyczajnych zgromadzeń wspólników w celu zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, protokołów ze zgromadzeń wspólników, raportów z działalności zarządu oraz wniosków do Sądu Rejestrowego; (wzory uchwał, sprawozdań zarządu, protokoły z posiedzeń wspólników/akcjonariuszy)
 • składanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami do Sądu Rejestrowego;
 • współpraca z lokalnymi doradcami klienta tj. jego doradcą podatkowym, prawnikiem lub współpraca z notariuszem.

 

A także:

 

 • zmiany umowy spółki/aktu założycielskiego Klienta;
 • przygotowanie dokumentów dotyczących powoływanie/odwoływanie członków organów Klienta oraz prokurentów;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej podwyższanie kapitału zakładowego Klienta;
 • asystę w przygotowaniu dokumentów zobowiązujących wspólników do dokonania dopłat;
 • asystę w przygotowaniu dokumentów związanych z wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 • przygotowanie uchwały o powołaniu biegłego rewidenta;
 • przeprowadzenie procesu likwidacji polskiej spółki, oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego;- Rejestracje w Sądzie Rejestrowym.
Współpracujemy
BHP
 • nadzór BHP
 • szkolenia
Pomoc w pozyskiwaniu finansowania z UE, UP, PFRON
Doradcy podatkowi
 • wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe
 • porady i opinie podatkowe
 • dokumentacja cen tansferowych
Biegli rewidenci
 • Audyt
 • Doradztwo transakcyjne
 • Badania due diligence
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Opracowanie biznesplanów
 • Analizy inwestycyjne i ekonomiczne